חודש המודעות לסרטן השד יצא לדרך בארץ ובעולם

מאת: Tamir Yellinek

כיום חיות בישראל 22,481 נשים שאובחנו עם סרטן השד מגמת ירידה מובהקת בתמותה מסרטן השד, של כ-2% בכל שנה וכ-25% ירידה בתמותה מאז שנת 2005. שיעור השימוש בממוגרפיה בישראל לגילוי מוקדם של סרטן השד גבוה מהממוצע בעולם. 78% מהחולות החדשות הן מעל גיל 50. שיעורי הריפוי וההישרדות מסרטן השד בישראל גבוהים בין מדינות ה-OECD ומגיעים ל-89.7% בקרב יהודיות, ו-84.4% בקרב ערביות. ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן תציין בקרוב 18 שנים לפעילותה בפריפריה,במהלכן נערכו עד היום מאות אלפי בדיקות.

 

האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות מפרסמים את הנתונים המעודכנים בישראל לקראת פתיחת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד, אשר מצוין בישראל ובעולם במהלך חודש אוקטובר. מהנתונים עולה כי היום חיות בישראל 22,481 נשים שאובחנו עם סרטן השד, שהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה. 19,889 מהן אובחנו עם מחלה חודרנית, ו-2,592 נשים אובחנו עם מחלה ממוקדת בשלב מוקדם.

 

מירי זיו, מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן, מדגישה כי “נכון להיום, האמצעי היעיל ביותר נגד סרטן השד הינו הגילוי המוקדם. ככל שהמחלה מאובחנת בשלבים המוקדמים עולים סיכויי הריפוי לכ-90% ויותר. אני קוראת לכל הנשים לקחת אחריות על בריאותן ולאמץ אורח חיים בריא, אשר הוכח מדעית כמפחית משמעותית את הסיכון לחלות. במקביל לכך יש להיבדק על פי ההנחיות בהתאם לגיל, ולהכיר את הגוף ואת מצבו הרגיל, כך שבכל  מצב, אם מתגלה שינוי, חשוב לפנות מיד לרופא ולהתעקש על בירור טיבו”.

 

פרופ’ ליטל קינן בוקר, סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות מסבירה כי “בשנת 2015 היווה סרטן חודרני של השד כשליש מכלל הגידולים החודרניים בנשים (32.4% מכלל האבחנות החדשות של סרטן בנשים יהודיות, 33.3% בערביות ו-32.2%, ב”אחרות”). בסה”כ אובחנו בשנה זו 4,846 חולות חדשות עם סרטן חודרני של השד, מהן 4,140 יהודיות (85%), 470 ערביות (10%) ו-236 חולות “אחרות” (5%). בשנת 2015 אובחנו 633 חולות חדשות עם סרטן ממוקד של השד, מהן 583 יהודיות (92%), 30 ערביות (5%) ו-20 חולות “אחרות” (3%). בשנת 2015 היוו גידולים ממוקדים של השד כ-13% מכלל האבחנות של סרטן השד בנשים. שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל ל-100,000 של סרטן ממוקד של השד בשנת 2015 היו 14.9 ביהודיות, 4.6 בערביות ו-7.1 ב”אחרות”.

 

הנתונים המעודכנים ביותר, נכון לאוקטובר 2018:

סרטן השד הוא המחלה הממאירה השכיחה ביותר בנשים בישראל (יהודיות, ערביות, “אחרות”); סרטן השד אחראי לכשליש ממקרי הסרטן החדשים בכלל הנשים. בשנת 2015 אובחנו כ- 5,500 חולות חדשות עם גידול בשד: כ- 4,800 עם גידול חודרני וכ-630 עם גידול ממוקד.

עיקר התחלואה הוא בנשים מעל גיל 50; הסיכון הגבוה ביותר נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות.

המגמה העיתית בהיארעות של סרטן חודרני של השד בקרב יהודיות הייתה יציבה בשנים 1985-1980, לאחר מכן, בשנים 1990-1985, נצפתה עלייה מובהקת בהיארעות, ואילו בשנים 2015-1990 המגמה שוב התייצבה; בקרב ערביות נצפתה עלייה מובהקת בהיארעות לאורך כל התקופה, בקצב מהיר בין 2002-1980, ובקצב מתון יותר בין 2002-2015.

המגמה העיתית בהיארעות של סרטן ממוקד של השד בקרב יהודיות הייתה יציבה בשנים 1985-1980, לאחר מכן נצפתה עלייה מובהקת, תחילה בקצב מהיר, כצפוי בעת התחלת הפעלת תוכנית לגילוי מוקדם (1990-1985), שהואט בהמשך (2000-1990) והפך איטי עוד יותר בשנים 2015-2000. בערביות נבחנה המגמה העיתית רק מאז 1990, ונצפתה עלייה מובהקת בשנים 2006-1990, ולאחר מכן התייצבות.

ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד בישראל בקרב נשים שאובחנו בתקופה 2009-2005 גבוהה מאוד יחסית לממוצע ה-OECD: 89.7% בקרב יהודיות ו-84.4% בקרב ערביות.

בשנת 2015 נפטרו מסרטן חודרני של השד כ-1,000 נשים בישראל. זהו הגורם השכיח ביותר לתמותה מסרטן בקרב נשים: כשישית מכלל התמותה מסרטן בנשים יהודיות, כרבע מכלל התמותה מסרטן בקרב נשים ערביות וכחמישית מכלל התמותה מסרטן בקרב נשים “אחרות”. עיקר התמותה הוא בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות.

בקרב יהודיות, המגמה העיתית של תמותה מסרטן חודרני של השד בתקופה 2014-1980 הייתה במגמת עלייה קלה בשנים 1995-1980. מאז 1995 נצפית מגמת ירידה מובהקת בתמותה מסרטן השד. במצטבר, מאז 2005 הירידה בתמותה מסרטן השד בנשים יהודיות היא של כ-25%. בקרב ערביות, נצפתה מגמת עלייה מובהקת לאורך כל התקופה 1980-2015. זאת במקביל לעלייה מובהקת בהיארעות באותה תקופה.

בהשוואה למדינות ה-OECD, בישראל שיעור ההיארעות, שיעור התמותה, אבל גם שיעור ביצוע ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד ושיעור ההישרדות היחסי לחמש שנים מהמחלה – גבוהים מהממוצע.